Werkwijze Naar wens zal eerst een personeel rendement check worden gedaan om tot een lagere kostprijs te komen. Naar wens zal er een opdrachtanalyse worden uitgevoerd wat inhoud dat wij ons verdiepen in uw product of wel dienst met de gewenste behoeften en doelstellingen voor uw bedrijf. Er zal worden overgegaan naar intern of extern werving en selectie. De uitzendkracht zal bij u worden geïntroduceerd en bij goedkeuring deel gaan uitmaken binnen uw organisatie tegen een lagere kostprijs. Uw Voordelen Snel, flexibele vakmensen, incl handgereedschap en overig gereedschap in overleg, alleen werkzaam indien nodig, tegen de laagste kostprijs.